Phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tăng 40 lần

Theo thông tư mới, phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tại Việt Nam tăng lên 20.000.000 triệu đồng đối với khu vực I là Hà Nội và TP HCM.

Thông tư 60/2023/TT-BTC (Thông tư 60) mà Bộ Tài Chính vừa ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, từ ngày 22/10/2023, sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe ô tô, xe máy.

 

Phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tăng 40 lần theo Thông tư mới - 1
 

 

Theo thông tư mới, xe bán tải có sự thay đổi lớn nhất về lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số. Trước đây, mức phí chỉ là 500.000 đồng/lần đối với khu vực I là Hà Nội và TP HCM.

Với sửa đổi lần này, xe bán tải được xếp vào nhóm ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, với mức lệ phí cố định 20 triệu đồng/lần ở Hà Nội và TP HCM. Như vậy, mức lệ phí này tăng gấp 40 lần so với trước đây.

Phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tăng 40 lần theo Thông tư mới - 2

Cũng theo Thông tư 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) tại khu vực II (gồm TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã) là 1 triệu đồng/lần/xe.

Tại khu vực III (các địa phương còn lại), mức phí 200.000 đồng/lần/xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực II và III mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành.

Đối với các loại phương tiện khác, bao gồm xe mô tô, xe ô tô con, xe tải lệ phí đăng ký, cấp biển số xe cụ thể như sau:

Phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tăng 40 lần theo Thông tư mới - 3

(Theo 24h.com.vn)

xe mới về